Spor Yönetimi Kavramı ve Spor Yöneticisinin Önemi Nedir?
Spor Yönetimi Kavramı ve Spor Yöneticisinin Önemi Nedir?

Spor Yönetimi Kavramı ve Spor Yöneticisinin Önemi Nedir?

Yönetim Kavramına Genel Bakış

Toplantı yapan bir ekibin görseli.

Spor yönetimi kavramının ne olduğunu açıklamadan önce yönetim kelimesinin ne anlama geldiğini tek başına ele almak gerekmektedir.

İnsanların birlikte hareket etmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan düzenin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesidir. 

Bu bağlamda düzen içerisinde farklı sektörlere ayrılarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazı sınıflar ise spor sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlardır. 

Dünya genelinde ise spor sektörüde, diğer farklı sektörlerle aynı şekilde bir yönetim modeli uygulamaktadır.

Bu sebeple spor yönetimi alanında eğitim görmüş, bu sektörde yetişmiş tecrübeli kişiler, profesyonel yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 

Günümüzde sporun endüstrileşmesi ile birlikte sportif faaliyetler alanında da birçok insana çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler ise ilerleyerek gelişim göstermeye devam etmektedir.

Hizmetlerin gelişim kaydetmesiyle paralel olarak ortaya çıkan yönetim alanlarına dair kaynaklar oluşturulmaktadır.

Spor Yönetimi İhtiyacı

Spor yönetimi içerisinde yer alan kişilerin çalışmasını anlatan bir görsel.

Spor sektörü, eğlence amacıyla birçok kitlelere hitap etmektedir. Hal böyle olunca sporcular kadar aktif olanlar kadar izleyiciler kadar pasif olan katılımcılar da vardır. Spor yönetimi ise genel anlamıyla her iki katılımcı gruba yönelik hareket etmektedir.

Spor yönetiminin ise bu sebeple çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Birden fazla kişinin yer aldığı ve etkili olduğu bu organizasyonda, üst seviye performansın sağlanabilmesi gerekmektedir.

Her kişinin kendine ait farklı bir yapısı bulunmaktadır. Spor içerisinde farklı karakter yapılarının bir arada hareket etmesini sağlayacak mekanizma ise yönetimdir.

Bu yönetim anlayışı içinse saygı, sevgi, iletişim, örgütsel yapı ve vizyon gibi unsurların bütünlüğü gerekmektedir. Bu bütünlük ise yönetimin hiyerarşik yapısı ile sağlanabilecek bir durumdur.

Yöneticilerin, antrenörlerin ve ilgili tüm birimlerin birlikte iletişim halinde kalarak aynı rotada hareket etmeleriyle mümkün olmaktadır.

İyi yönetim aslında tamamen ekip çalışması ile ilgilidir. Bir yönetici olarak sizin rolünüz, şirketin (kulübün) belirlediği daha büyük hedeflere ulaşabilmek için başkalarının bazı hedeflere ulaşmalarını sağlamaktır.

Stephen Sounderıng, Yönetim 101, Say Yayınları

Önemli Mevki Yönetici

Ekip üyelerinden yöneticinin belli olduğu bir görsel.

Yönetim konusunda ise en önemli merci yöneticilerin kendileri olmaktadır. Yöneticiler konuya hakim, organizasyon becerileri yüksek kişiler olmak zorundadırlar. Bunun için yetkin kişilerin göreve getirilme konusu ayrı bir öneme sahiptir.

Ortaya çıkan bu yönetim alanlarında ise görev yapacak yetkin kişilerin yetiştirilmesi için üniversitelerin gerekli bölümlerinde eğitim alanları vardır.

Spor, kendi başına ele alınan ayrı bir endüstridir. Teknolojinin gelişmesi ayrıca ekonomik döngünün ve medyanın da gücüyle farklı bir ilerleme kaydetmiştir. Sporun içerisinde yer alan her branş için çeşitli alanlar, birlikte görev almaktadır. 

Bu döngü içinde sporcular performanslarını gösterirken, antrenörler ise sporcuların performansları ile ilgilenmektedir. Fakat bir spor kulübü sadece sporcu ve antrenör ilişkisi üzerinden yönetilmemektedir.

Bunların dışında ilgilenilmesi gereken pazarlama, medya, sponsorluk vb. alanlarında bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Spor yöneticisi ise işte tüm bunların hepsini iyi bir yönetim mekanizmasıyla yönetmekle görevlidir.

Yukarıda bahsettiğimiz yönetim yapısının sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için kilit bir statü olmak zorundadır. Bu kilit statü içinse yöneticinin ayrıca çeşitli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;

  • Hitap edebilme yeteneği.
  • Sorumluluk sahibi olabilme.
  • İşbirliği ile hareket edebilme.
  • Güven hissiyatı oluşturabilme.
  • Çözüm odaklı düşünebilme vb.

Spor yönetimi ile ilgili olması bakımından “Spor Yöneticiliği Bölümü ve Etkin Yönetim Nedir?” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir