Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü (YEKDER)
Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü (YEKDER)

Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü (YEKDER)

ÖZET

Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü

Mücadele, ilkçağlardan günümüze kadar var olmuş insanlık için önemli bir olgudur. Bu olgu çocukluktan yetişkinliğe hayatın her anında vardır. Çocukların spor amaçlı yaptıkları aktiviteler ve oyun alanları içerisinde sergiledikleri davranışlar ilerleyen yaşlarda iş, aile, sosyal hayata katıldıklarında gösterdikleri davranışlar ile bağlantılıdır. Bu davranışlar, sportif faaliyetlerin yapıldığı ve oyun oynanan anların eğlenceli bir şekilde yaşanmasına ortam hazırlarken aynı zamanda adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi toplumsal değerleri, çocukluk döneminde öğrenmeyi ve uygulamayı da mümkün kılar. Koşmak, atlamak ve atmak gibi sportif faaliyetler, insanın her yaşta kullandığı doğal yeteneklerdir.

Erken yaşlarda oynanan oyunlar ve sportif faaliyetler, çocukların hayatı ilk tanımaya başlaması, iletişim kurmaları, iş birliğinde bulunmaları ve belli becerileri kazanmalarını sağlayan önemli eylemlerdir. Bu nedenle sportif faaliyetler ve belli değerleri öğrenmelerini sağlayacak eğitsel oyunlar sadece çocukluk dönemine ait uygulanan aktiviteler olarak düşünülmemelidir. Eğitimde sportif faaliyetler ve eğitsel oyunlar içerisinde yer alan öğrenme süreci çocukluktan yetişkinliğe yayılan bir süreçtir. Dolayısıyla sportif faaliyetler ve eğitseloyunlarla, çocukların yetişmesi ve insani erdemleri kazanması noktasında değerler eğitimi aktarımı için önemli rolü olan iki farklı araçtır.

Değerler eğitimi aktarımında çocukların gerçek yaşama dair kabul gören değerleri deneyimleyerek öğrenmesi, kazanması ve özümsemesi; çocukların doğal öğrenme ortamları olan sportif faaliyetler ve eğitsel oyunlar için hazırlanan ortamlarda daha kalıcı olmaktadır. Çünkü bu iki farklı eğitim ortamı çocukların doğal öğrenme ortamlarıdır. Bu çalışmada; çocukların fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen ve değerler eğitimi aktarımında önemli bir role sahip olan sportif faaliyetlere ve oyunların geliştirilmesi ve olumlu etkisinin arttırılabilmesine ilişkin öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Sportif Faaliyetler, Eğitsel Oyunlar.

Atıf: Pervan, A. (2023). Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü, (Araştırma Raporu: 2023/1).

İstanbul: YEKDER Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği

Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü” başlıklı raporda söz konusu faaliyetlerin ve oyunların değerler eğitimindeki yerine ilişkin durum tespiti yapılmakta ve öneriler sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir