TDV İslam Ansiklopedisi Spor Maddesinin Açıklaması
TDV İslam Ansiklopedisi Spor Maddesinin Açıklaması

TDV İslam Ansiklopedisi Spor Maddesinin Açıklaması

Spor Kavramına Bakış

Olimpiyat logosuna ait bir görsel.

Spor; yapana sağlık, izleyene seyir zevki vb. konularda keyif verdiği için evrensel bir kavramdır.

Dünya’nın her yerinde ve her alanında spor, üstüne düşünülen aynı zamanda değer gören bir konudur.

Felsefe, psikoloji, teknoloji, bilim vb. bir çok alanda spor kavramı ayrı bir konu olarak ele alınır. 

Tarihte sporun yeri çok eskilere dayanmış olsa da bir çok coğrafyada, dini veya kültürel olarak da benimsenmiş veya benimsenmemiştir.

İşte bu genel konular üzerinde spor kavramını daha özele indirgeyerek, islam ve spor perspektifinden bakış sağlamaya çalışacağız.

Bunun için ise İslam Ansiklopedisi Spor Maddesi üzerinden spor kavramının yerini ve önemini kısaca ele alacağız.

İslam Ansiklopedisi Spor Maddesi (Cilt: 37, Sayfa: 418 – 420)

İslam ansiklopedisi spor maddesi açıklamalarının yer aldığı cilt eserin görseli.

Spor kelimesi, Latince bir kelime olan disport (eğlence, hoşça vakit geçirme) kelimesinden gelmektedir. 

İnsanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan spor, gerek bireysel gerek toplu olarak belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen beden hareketlerini ifade etmektedir. 

Spor, insanların biriken enerjilerini atmalarına, rahatlamalarına, günlük hayatın sıkıntılarından kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. 

Spor aynı zamanda, insana fedakârlık, sabır, otokontrol gibi hasletler kazandırmaktadır. 

Sporun dinamik ve disipline yapısı, bireysel ve toplumsal olarak insanlar üzerinde ciddi bir cazibe oluşturmuştur. 

Öyle ki, MÖ 8. yüzyılda bugünün Olimpiyat Oyunları’nın temellerini görmek mümkündür. 

İlk olarak Eski Yunan’da ortaya çıkan bu spor faaliyeti, genişleyerek tüm dünyaya yayılmıştır. 

Özellikle Yunan filozoflarından Platon, Devlet adlı kitabında tüm bireylerin çocukluktan başlayıp ölümlerine kadar sporla uğraşmaları gerektiğini ifade etmektedir. 

Spor, Eflatun’a göre bir uğraşı veya bir hobi olmanın ötesinde, örgün bir eğitim sistemi içerisinde öğrencilere sunulması gerektiğini söylemektedir. 

Sporla gençlerin daha ahlaklı olacağını ve bilişsel yetilerinin daha da gelişeceğini düşünmüştür. 

Peki dinler spora nasıl bakmaktadır? 

Spor dinler için ne ifade etmektedir? 

Biz bu soruları daha lokal bir biçimde ele alarak İslam’ın spor hakkındaki görüşlerini inceleyeceğiz.

İslam ve Spor İlişkisi

Eski zamanlarda at eğiticiliği yapan kişilerin görseli.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Musa kıssası, konumuzu aydınlatması bakımından oldukça önemlidir. 

Kasas suresinde anlatılan olay kısaca şöyledir: 

“Hz. Şuayb yaşlanmış, ev işlerine yardım edemez hale gelmişti. Haliyle tüm işler Hz. Şuayb’ın çocuklarına kalmıştı. 

Yine bir gün Hz. Şuayb’ın çocukları hayvanları güderken, atletik yapısı ve güven veren duruşuyla Hz. Musa’yı görmüşlerdi. 

Çocuklar etkilendikleri bu adamı babalarına haber vererek onu işe almasını istemişlerdi. Babaları da Hz. Musa’yı işe almıştı. 

Kur’an’ı Kerim’de anlatılan bu kıssadan da anlaşılacağı üzere, bedenen ve ahlaken olgunluğa erişmiş kimseler “ideal’’ bireyler olarak resmedilmiştir.”

İslam ansiklopesi maddesinde eski türklerde at üstünde okçuluk yapan adamların görseli.

Hz. Peygamberin’de bu minvalde birçok hadisi bulunmaktadır. 

Nitekim Hz. Peygamber bir hadisinde; 

“Her müminin hayırlı olduğunu, ancak güçlü müminin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah’a daha sevimli geldiğini belirtir ve inanan insandan kendisine yarar sağlayacak şeyler konusunda hırslı olmasını” istemektedir. 

Aynı zamanda Hz. Peygamber, teşviklerinin yanı sıra kendisi de sportif faaliyetlerde bulunmuştur. Eşiyle koşu yapması, güreşmesi bu faaliyetleri arasında sayılabilmektedir. 

Bu konuda dikkat çeken bir diğer faaliyet ise Hz. Peygamber; deve ve ok atma yarışları gibi yarışlar düzenlemiş aynı zamanda kazananlara ödüller vermiştir. 

Hz. Peygamber böylece hem sahabenin atik ve dinamik olmasını hem de sosyal bir kaynaşma ortamı sağlamaktadır. 

DİA’yı (Diyanet İslam Ansiklopedisi) esas alarak hazırladığımız bu yazıdan da anlaşılacağı üzere, spor kadim zamanlardan bu yana insanlığın uğraşı haline gelmiş, onlara dinamizm ve ahlak aşılamıştır. 

Bu yönüyle, meşru ölçülere de riayet ederek İslam dini sporu teşvik etmiş, bizzat Hz. Peygamberin kendisi spor yapmıştır. 

Sonuç itibariyle İslam Ansiklopedisi Spor Maddesi, sporu ve spor yapmayı teşvik etmiştir. 

“Rekrasyon Bölümü ve Dolu Dolu Boş Zaman” başlıklı yazımızı okuyarak sporu verimli zaman olarak değerlendirmeniz dileğiyle. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir