Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Fiziksel Aktivite
Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Fiziksel Aktivite

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Fiziksel Aktivite

Hayata Tutunmak ve Hayatta Tutmak

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde fiziksel aktivite

Dünya yaratıldığı ilk günden itibaren kendi doğal döngüsü içerisinde birçok farklı olay ile karşılaşmıştır. Çünkü doğa kendi içinde bir düzene sahip olduğu kadar belli zaman aralığında iç ve dış sebeplerden kaynaklı reaksiyonlar da verebiliyor. Bu reaksiyonların bazıları büyük bir etkiye sahip olurken, bazıları ise küçük seviyede sonuç vermiştir.

Son yıllarda ise teknolojinin bu denli hızlı gelişmesi, insanoğlunun/insankadının doğa ve iklim üzerindeki kontrolsüz baskısı birtakım değişimleri meydana getirmiştir. Bu sebeplerden kaynaklı ortaya çıkan doğal afetler ise, maalesef birçok insanın, ailenin, toplumun hayatını istenmeyen şekilde etkilemektedir.

Yeryüzünde nefes alan her canlı bir şekilde hayata tutunmak, insan ise hayata tutunmakla beraber hayatta tutmak refleksi ile yaşam sürmektedir.

Bahsedilen doğal afetlerin yanı sıra farklı coğrafyalarda da meydana gelen çeşitli kazalar, aksilikler ve olaylar neticesinde insanlar hayatlarını yitirmekte ve/veya yaralanmalarına sebep olmaktadır. Aynı zamanda yaşanılan doğal afetler ve doğal olmayan afetler sebebiyle bulundukları yerde mahsur kalarak hayata tutunmaya çalışanlar da birilerinin onları kurtarmasına ihtiyaç duymaktadır.

Arama ve kurtarma ekipleri, böyle kritik durum(lar)da ihtiyaca cevap vermek için sorumlu kimselerdir. Doğal afetlere karşı tüm ülkelerin kendi kontrollerinde de kayıpları önlemek ve/veya minimuma indirmek amacıyla görevli olan arama kurtarma ekiplerinin varlığına ve faaliyetlerine önem göstermektedir. Tabii ki bu afetlerin göründüğü yerler farklı zeminde ve sahada (kara, hava, su) olduğu için arama kurtarma faaliyetleri de pratikte çeşitlilik göstermektedir.

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Fiziksel Aktivite

Arama kurtarma faaliyetlerinde fiziksel aktivite hakkında konuya değinmeden önce bir başka konuya açıklık getirmek istiyoruz. Birçok kişi tarafından fiziksel aktivite olarak yapılan uygulamalar “spor” ve kavramları ile aynı anlamlarda kullanılmaktadır. Ancak fiziksel aktivite ve spor kavramları birbirlerinden tamamen farklı anlamlara sahiptir.

Fiziksel aktivite, kişinin kendi sağlığı merkeze aldığı, rekabetten uzak, rekreasyonel amaçlı uygulanan aktivitelerdir. Spor kavramı ise, ilk önceliğin sağlık olmaktan ziyade rekabet unsurundan kaynaklı kişinin kendisini veya rakibi aşmasına yönelik performansı hedefleyen, belirli organizasyonlar tarafından konulan kurallara uyularak yapılan yarışma/müsabaka/maç gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu sebeple arama ve kurtarma faaliyetlerinde fiziksel aktivite önemi biraz daha farklı bir amaca yöneliktir. Burada söz konusu olan ekiplerin içinde görev alanların kendilerini fiziksel, zihinsel ve psikolojik dayanıklılığa dair geliştirmeleridir. Çünkü afet sonrasında öncelik fiziksel kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Daha sonrasında ise günlerce sahada çalışmalar yapılacağından dolayı her bir arama ve kurtarma görevlisi genel kuvvete ve bu kuvvetin devamlılığını sağlamak noktasında gerekli kazanımları elde etmiş olmalıdır.

En nihayetinde yeri geldiğinde bir yerden bir yere koşması gerekebilir veya bir yükün altına girerek o ağırlığı kaldırması gerekebilir. Bu sebeple fiziksel kapasitenin ve kondisyon açısından da kardiyovasküler sistemin yüksek seviyede olması, bir insan hayatının kurtarılmasına ve yakınlarının rahat bir nefes almasına vesile olabilmek demektir.

Eğitimde Fiziksel Aktivite

Fizik durumu müsaade etmeyen, kuvveti yeterli düzeyde olmayan, zihinsel odağı sağlayamayan hiçbir kimse arama ve kurtarma çalışmalarında istenileni ortaya koyamaz. Profesyonel olarak görev yapan arama kurtarma yetkilisinin yukarıda saydığımız özelliklere ve yetkinliğe sahip olması gerektiği gibi gönüllü olan katılımcılarında aynı özelliklerde olması yapılan çalışmaları daha etkili kılacaktır.

Bu bağlamda arama ve kurtarma ekiplerinin kendi çalışmalarını yapabilecekleri ve eğitim almak isteyenleri de eğiterek geliştirebilecekleri alanların oluşturulması önem kazanmaktadır. Tam manasıyla profesyonel sporcu gibi çalışılmasına gerek görülmese de aynı hassasiyetle fiziksel aktivitelerin antrenman disipliniyle yapıldığında faydalı olacaktır.

Bu sayede çalışma temposunu belirlemek ve tempoya ayak uydurmak için uygun nefes alışverişi (valsalva manevrası) gerçekleştirmiş ve en temelde insanın birinci ekipmanı vücudu olduğundan merkez bölgeyi (core bölge) kuvvetli kılarak işlevselliği artırmış olur.

Konuyla bağlantılı olması bakımında “Deprem Sonrası Çocuklar İçin Oyun Olgusu” başlıklı içeriğimizi de ayrıca okuyabilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir