Eğitim Yönetimindeki Güncel Sorunlar 
Eğitim Yönetimindeki Güncel Sorunlar 

Eğitim Yönetimindeki Güncel Sorunlar 

Akıl Mefhumu ve Doğu-Batı Sentezi

Eğitim yönetiminde güncel sorunlar ile ilgili bir görsel.

Akıl, insanın kullanış biçimi ve niyeti ile düşünceyi soyuttan somuta doğru şekillendirecek melekenin kendisidir. Ortaya konulan her ürün/çıktı/sonuç ne olursa olsun aklın bir tezahürüdür. İnsanların hayatını kolaylaştıran gelişmeler de akıl ile, tam aksine insanların hayatını zorlaştıran gelişmeler de yine akıl ile ortaya çıkmaktadır. Akıl mefhumu ise Doğu-Batı fark etmeksizin herkeste bulunmaktadır. Önemli olan nasıl ve niçin kullanıldığıdır. 

İnsan, ilim ve bilim ışığında hareket edebilir ve gerekli bilgiye de sahip olabilir. Ancak bu ilim ve bilim hakikatten uzak, materyalist bakış açısıyla ben-merkezci bir anlayışa hizmet ederse düşünme ve üretme eylemi farklı anlamlar kazanmaktadır.

İnsanları kitlesel olarak aynı ortak paydada etkileyen bazı durumlar da söz konusudur. Misal; bilim, eğitim, yönetim vb. alanlar ortak payda olarak ele alınabilir. Bu alanların üst piramitlerinde olanlar kadar alt piramitlerinde sorumluluk alanlar da bulunduğu konum itibariyle bir etki gücüne sahiptir. Etkilenen kitleler ve insanlar da yapılanları/sunulanları bir birey olarak düşünmek ve değerlendirmek ihtiyacını hissetmektedir. 

Bu bağlamda eğitim yönetimindeki güncel sorunlar olarak yönetici, öğretmen, akademisyen ve yaygın-örgün tüm eğitim kurumları her yönüyle birbiriyle etkindir ve iletişim halinde olmalıdır. Birlikte hareket edememenin veya bu hareketin niteliği bakımından da çeşitli sorunların mevcut olduğunu düşünüyoruz.

Her ilgili/sorumlu kişi, benim elimden ne gelir veya görevimin sonuca etkisi ne kadar etki eder veya etmez diye düşünmeden sonuca yönelik çalışma(ma)ktadır. Aslında eğitim yönetimi ekosisteminde görevli her bireyin birbirilerine bağlı veya bağlantılı olduğunun bilincinde olmalıyız.

Eğitim Yönetimindeki Güncel Sorunlar

Konuyla bağlantılı olarak “Neden ve Nasıl” soruları, olayları daha analitik değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır ve aynı zamanda eğitim yönetimindeki güncel sorunları değerlendirmeyi daha yapıcı hale getirmektedir. Bu sorular dikkate alınmadan yapılan değerlendirmeler olumsuz açıdan yıkıcı olabilmektedir.

Bir öğretmenin görevi gereği bağlı bulunduğu eğitim ekosisteminde sorumluluğu neyse, onu layıkıyla yerine getirmeye gayret etmesi basite indirgenmemelidir. Bir olan öğretmen, diğer öğretmenler ile aynı rota üzerinde yol aldığı zaman biliyoruz ki oluşacak kelebek etkisi eğitimin güncel sorunlarına yönelik muazzam sonuçlar doğuracaktır. Herkes başkalarından bir şeyler bekliyor. O başkaları da yine aynı sorumlu kişilerdir. 

Eğitim yönetimi alanında hem uygulama noktasında hem de bilimsel olması noktasında ülkemizde daha yeni yeni araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim yönetimi alanının ülkemizde yeni yer edinmesi sebebiyle ister istemez Batı kaynaklı literatüre ve yönteme dair bir yol izleniyor. Akademisyen olarak görev yapanlar, kaynak yetersizliğinden dolayı ve alana yapılan yatırımların niceliği açısından da Batı’ya bağlı kalarak süreç yürütmek durumundadır.

Zaman içerisinde finansal desteğin bulunması ve zora talip olan akademisyenlerin orijinal çalışmalar yapmasıyla ülkemizdeki eğitim yönetimi çalışmalarının Batı ile sınırlı kalmayacağını tam aksine daha evrensel nitelikte olacağını düşünüyoruz. 

Bilim, üretildiği ülkenin/coğrafyanın kendisine ait kültürünü taşımaktadır. Bu sebeple bilim evrensel olmasına rağmen asıl itibariyle de kültürel bir çalışma alanıdır. Eğitim yönetimine dair güncel sorunların giderilebilmesi için yapılan çalışmaları elekten geçirmek ve Doğu-Batı diye ayrıştırmadan alınması gerekenleri almak ve uygulanması gerekenler uygulamak en doğrusudur. 

Eğitim yönetimi anlamında olaylara daha bütüncül yaklaşım sergilenerek, uygulama alanındaki öğretmen/müdür/idareci aynı kaynakları ve yöntemleri, alanında uzman akademisyenlerin yaptıkları araştırmaların sonucunu dikkate alarak fiiliyata dökmelidir. Sadece akademik alanda sınırlı kalmaması için eğitimin güncel araştırmalarını da Batı-Doğu ayrımı yapmadan takip etmek ve uygulamak da gerekir diye düşünüyoruz.

Aynı zamanda eğitim konusu ile bağlantılı olan “Eğitimde Disiplin Kavramı” başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir